Akara's Altar

Knight Online Irkları

Knight Online’da iki farklı taraf için toplam 9 ırk bulunmaktadır.

El Morad

El Morad, Pathos’u mühürleyerek kıtaları kurtaran Kral Manes’in imparatorluğudur. El Morad, Adonis Kıtası’nın batı yakasında bulunan küçük bir krallıkken, şimdi Pathos ve Cypher arasındaki savaşta yok edilen 5 krallığı birleştiren bir imparatorluk haline gelmiştir fakat El Morad’ın barışçıl ortamı Karus tarafından tehdit edilmektedir.

Başlangıç statları

Barbarian El Morad Male El Morad Female Portu
Strength 65 60 50 65
Dexterity 60 70 60 60
Health 65 60 60 65
Intelligence 50 50 70 50
Magic Power 50 50 50 50

Barbarian

Kullanılabilir Sınıf: Warrior

Xigenon’un 448 yılında Orc’larla beraber El Morad’dan kaçtığı ve Claro Şövalyeleri’nin de savaşta olduğu dönemde, devlerin varlığından hiç kimsenin haberi yoktu ancak sahip oldukları yüksek kılıç becerileri sayesinde kısa sürede geliştiler, rakip hale geldiler. Tüm erkeklerin ve kadınların bu süreçte savaşçıların gelişiminde pay oldu ve savaşçılar El Morad için tank görevini üstlendiler.

El Morad Male

Kullanılabilir Sınıflar: Warrior, Rogue, Mage ve Priest

Xigenon’un 448 yılında Orc’larla beraber El Morad’dan kaçtığı ve Claro Şövalyeleri’nin de savaşta olduğu dönemde, devlerin varlığından hiç kimsenin haberi yoktu ancak sahip oldukları yüksek kılıç becerileri sayesinde kısa sürede geliştiler, rakip hale geldiler. Tüm erkeklerin ve kadınların bu süreçte savaşçıların gelişiminde pay oldu ve savaşçılar El Morad için tank görevini üstlendiler.

El Morad Female

Kullanılabilir Sınıflar: Warrior, Rogue, Mage ve Priest

Xigenon’un 448 yılında Orc’larla beraber El Morad’dan kaçtığı ve Claro Şövalyeleri’nin de savaşta olduğu dönemde, devlerin varlığından hiç kimsenin haberi yoktu ancak sahip oldukları yüksek kılıç becerileri sayesinde kısa sürede geliştiler, rakip hale geldiler. Tüm erkeklerin ve kadınların bu süreçte savaşçıların gelişiminde pay oldu ve savaşçılar El Morad için tank görevini üstlendiler.

Portu

Kullanılabilir Sınıf: Portu

Mutasyona uğradıkları için ana yurtlarından sürüldükten sonra kendi kolonilerini ve kasabalarını kurdular ve kısa sürede geliştiler. Mutasyona uğradıktan sonra artık eski insan görünümlerine kavuşamayacaklarını anlayan Kurianlar, gerçek bir savaşçı ırk olmak için, ruhları emerek iyice güçlendiler. Daha sonra, ateş ruhlarını emen Kurianlarla, diğer tarzda ruhları emen Kurianlar arasında anlaşmazlık çıkmış ve ayrılarak El Morad ve Karus’un güçlerine katılmaya karar vermişlerdir.

Karus

Cypher lanetinden sonra ortaya çıkan varlıkların yeni bir ırkıdır. Karus, orclar tarafından Iskanz’ın kuzeyinde yer alan buzul bölgesine yerleşmiştir. Bu sayede düşmanlardan ve zulümden kaçıp, Luferson Kalesi’nde yaşamlarını devam ettirmektedirler.

Başlangıç statları

Arch Tuarek Taurek Wrinkle Tuarek Pury Tuarek Kurian
Strength 65 60 50 50 65
Dexterity 60 70 70 60 60
Health 65 60 50 60 65
Intelligence 50 50 70 70 50
Magic Power 50 50 50 50 50

Arch Tuarek

Kullanılabilir Sınıf: Warrior

Arch Tuarekler, El Morad’ın Claro Piana paralı şövalyeler birliğiydi. Paralı şövalyeler birliği olmasaydı, Pathos asla mühürlenemezdi. Paralı şövalyeler birliği Pathos’u mühürlemeyi başardığında, Pathos’un kanı onları orc yaptı ve El Moradlar tarafından sınırdışı edildiler. Kahramanlıkları ile bilinen, orcların lideri Xigenon, onları Karus olmaya davet etti ve desteğini verdi. Claro paralı şovalyeler birliği bunun üzerine adlarını değiştirdiler ve Arch Tuarek oldular. Artık onlar Karus’un ön saflarında bulunacak ve muazzam güçleri ile Karus’u savunacaklardı.

Tuarek

Kullanılabilir Sınıflar: Rogue ve Priest

Ardream’daki bir Rogue hanedanından Xigenon, 412 yılında doğmuştur. Pathos’un mühürlenmesinden sonra Ardream bir lanetle kaplanmıştır ve bu lanetten dolayı doğan her bebek – Xigenon dahil olmak üzere – orc olarak dünyaya gelmiştir. Tuarek hanedanından en saf ruha sahip olan Karus Rogue’lari, zihinsel ve bedensel olarak çok gelişmişlerdir ve hançer ile ok kullanımında ustalaşmışlardır.

Wrinkle Tuarek

Kullanılabilir Sınıf: Mage

Wrinkle Tuarekler Karus’un kurulmasında büyük rol oynamışlardır. Karus ülkesinin kurulmasının temelinde Wrinkle Tuareklerin, gelişmesinde ise Pury Tuarek’lerin büyü güçleri vardır.

Pury Tuarek

Kullanılabilir Sınıflar: Mage ve Priest

Pury Tuarekler kısa bir boy ve güçsüz bir beden gibi karakteristik özelliklere sahip olmalarından dolayı kendilerini mental işlere yoğunlaştırmışlar ve çok başarılı olmuşlardır. Sahip oldukları büyü gücü karşısında durmak imkânsızdır.

Kurian

Kullanılabilir Sınıf: Kurian

Mutasyona uğradıkları için ana yurtlarından sürüldükten sonra kendi kolonilerini ve kasabalarını kurdular ve kısa sürede geliştiler. Mutasyona uğradıktan sonra artık eski insan görünümlerine kavuşamayacaklarını anlayan Kurianlar, gerçek bir savaşçı ırk olmak için, ruhları emerek iyice güçlendiler. Daha sonra, ateş ruhlarını emen Kurianlarla, diğer tarzda ruhları emen Kurianlar arasında anlaşmazlık çıkmış ve ayrılarak El Morad ve Karus’un güçlerine katılmaya karar vermişlerdir.

Yukarı