Crack of All Means
Minimum seviye: 50
Başlangıç: [Advisor] Nez
[Advisor] Herga
Görev sayısı: 26
Toplam exp: 170.250.000
Önceki seri: Leia
Sonraki seri: Descendant of Hero

Crack of All Means, seviye 50’de başlayan bir chat görevleri serisidir. 26 görevden oluşan bu chat görevleri, toplamda 170.250.000 exp kazandırmaktadır.

Bilgilendirme

Bu görev serisi 50 seviyede açılsa da Ronark Land’de devam etmektedir. Ronark Land’e giriş için minimum 70 seviye olmanız gerekmektedir.

Ayrıca bakınız: Crack of All Means – Knight Online Wiki


[Crack of All Means] Ominous Atmosphere

[Crack of All Means] Ominous Atmosphere

[Advisor] Nez / [Councilor] Herga ile konuşarak Crack of All Means chat görevleri serisini başlatıyoruz.

[Crack of All Means] Sign

[Crack of All Means] Sign

Laiba / Linate Village’de bulunan Lamia’lardan Broken snake’s scale düşürüyor ve ardından görevi [Advisor] Nez‘e / [Advisor] Herga‘ya teslim ediyoruz.

[Crack of All Means] Dispatching Inspectors

[Crack of All Means] Dispatching Inspectors

Kalluga’da bulunan [Order of the Sorcery] Knoker / [Order of the Sorcery] Gater adlı NPC ile konuşmamız isteniyor.

[Crack of All Means] What’s the problem?

[Crack of All Means] What's The Problem?

Görev bizi bir zindana çekecek. İlgili moblardan 4 Polluted snake’s Scale ve sondaki yaratıktan da Polluted and strong snake’s scale düşürüyor ve görevi tamamlamış oluyoruz. [Order of the Sorcery] Knoker‘a / [Order of the Sorcery] Gater‘a görevi teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

[Crack of All Means] Reason for Contamination

[Crack of All Means] Reason for Contamination

Eslant girişinin civarında bulunan Haunga Warrior‘lardan 4 Haunga warrior blood düşürüyor ve görevi tamamlıyoruz.

[Crack of All Means] The Second Mission

[Crack of All Means] The Second Mission

Önceki görevde verilen Haunga warrior blood sample’ı Kalluga‘da bulunan Knoker‘a / Gater‘a götürüyor ve görevi tamamlıyoruz.

[Crack of All Means] The best medicine for a maniac

[Crack of All Means] The best medicine for a maniac

Sıradaki görevimizde [Order of the Sorcery] Knoker‘a / [Order of the Sorcery] Gater‘a 4 adet Polluted Haunga warrior blood ve 1 adet Polluted Garukonga blood teslim ediyoruz. Bu eşyaları, görevi kabul ettiğimizde ışınlanacağımız zindandaki yaratıklardan elde edebiliriz.

[Crack of All Means] Question

[Crack of All Means] Question

Nez / Herga ile konuşarak, bir sonraki görevimizde gerekecek olan Poisonous material report adlı eşyayı alıyoruz.

[Crack of All Means] What’s this?

[Crack of All Means] What's this?

Önceki görevin sonunda tarafımıza verilmiş olan Poisonous material report‘u Asga Village / Bellua Village’de bulunan [Secret Agent] Clarence‘a teslim etmemiz isteniyor.

[Crack of All Means] Mend the barn before the horse is stolen

[Crack of All Means] Mend the barn before the horse is stolen

Clarence bizden 5 adet Shining fruit ve 1 adet Legendary shining fruit istiyor. Bu eşyaları görevi kabul ettiğimizde ışınlanacağımız zindandaki yaratıklardan elde edebiliriz.

[Crack of All Means] How to deal with the new disease

[Crack of All Means] How to deal with the new disease

Clarence’dan alacağımız [Crack of All Means] How to deal with the new disease‘de, Shining fruit juice eşyasını Nez‘e / Herga‘ya teslim ediyoruz.

[Crack of All Means] Experiment Needed

[Crack of All Means] Experiment Needed

Önceki görevde tarafımıza verilen eşyayı, ışınlanacağımız zindanın girişinde bulunan [Biologist] Ramark adlı NPC’ye teslim ediyoruz.

[Crack of All Means] Additional material

[Crack of All Means] Additional material

[Crack of All Means] Experiment Needed’ı tamamladıktan sonra [Biologist] Ramark’ın bize vereceği [Crack of All Means] Additional material görevinde, Ramark bizden bulunduğumuz zindandaki yaratıklardan 5 adet Clear old tree sap ve 1 adet The best oak sap elde etmemizi istiyor. Clear old tree sap’i normal yaratıklardan, The best oak sap’ı ise son odadaki yaratıkdan elde edebiliriz.

İlgili eşyaları elde ettikten sonra görevi Ramark’a geri teslim ederek 12.500.000 exp ödülümüzü ve ardından da bir sonraki [Crack of All Means] Developing antibiotic? görevimizi alıyoruz.

[Crack of All Means] Developing antibiotic?

[Crack of All Means] Developing antibiotic?

Bu görevde Kalluga‘da bulunan Knoker / Gater ile konuşmamız isteniyor.

[Crack of All Means] Drug to the Pharmacist

[Crack of All Means] Drug to the Pharmacist

Görevi kabul ettiğimizde envanterimize bir Completed antibiotic gelecektir. Bunu Nez‘e / Herga‘ya teslim ediyor ve ödülümüzü alıyoruz.

[Crack of All Means] Appropriate Prescription

[Crack of All Means] Apppropriate Prescription

Bu görevde bizden 30 adet Tyon öldürmemiz isteniyor. Görevin kolay yanı ise, envanterimize gelen Timing Flow (Tyon) eşyasının R vuruşu ile Tyon‘lara 30.000 hasar vererek tek atabiliyoruz.

Görevi tamamladıktan sonra Nez‘e / Herga‘ya teslim ediyor ve 20.000.000 exp ödülümüzü ve ardından sonraki [Crack of All Means] Apppropriate Prescription II görevimizi otomatik olarak alıyoruz.

[Crack of All Means] Appropriate Prescription II

[Crack of All Means] Apppropriate Prescription II

[Crack of All Means] Apppropriate Prescription II, bir önceki Tyon görevinin Megantheron versiyonu. Envanterimize gelen Timing Flow (Megantheron) eşyasının R vuruşu ile Megantheron‘lara yine 30.000 vurarak tek atabiliyoruz.

30 adet Megantheron öldürdükten görevi sonra Nez‘e / Herga‘ya teslim ediyor, 20.000.000 exp ödülümüzü elde ediyor ve ardından sonraki [Crack of All Means] We need more antibiotics görevimizi otomatik olarak alıyoruz.

[Crack of All Means] We need more antibiotics

[Crack of All Means] We need more antibiotics

Bizden, [Order of the Sorcery] Knocker‘a / [Order of the Sorcery] Gater‘a 20 adet Blessing Potion ve 100.000 Coin teslim etmemiz isteniyor. Blessing Potion’ı Sundries üzerinden temin edebiliriz.

İlgili gereksinimleri yerine getirip görevi Knocker’a / Gater’a teslim ediyor ve sıradaki [Crack of All Means] Apppropriate Prescription III görevimizi otomatik olarak alıyoruz.

[Crack of All Means] Appropriate Prescription III

[Crack of All Means] Apppropriate Prescription III

[Crack of All Means] Apppropriate Prescription III‘te bizden envanterimize gelen Timing Flow (Hell Hound) eşyasıyla 30 adet Hell Hound öldürmemiz isteniyor. Bu eşyanın R vuruşu ile Hell Hound‘lara 30.000 vurabiliyoruz.

Görevi tamamladıktan sonra Nez‘e / Herga‘ya teslim ediyoruz.

[Crack of All Means] The worst is over, but . . .

[Crack of All Means] The worst is over, but …

Yeniden Nez / Herga ile konuşuyoruz.

[Crack of All Means] Fundamental reason

[Crack of All Means] Fundamental reason

[Crack of All Means] Fundamental reason’da, Ronark Land‘de bulunan [Chief of Order of the Sorcery] Markus‘a / [Chief of Order of the Sorcery] Harrigan‘a gidiyoruz.

[Crack of All Means] Uncontrollable Mana

[Crack of All Means] Uncontrollable Mana

Markus’tan / Harrigan’dan aldığımız [Crack of All Means] Uncontrollable Mana görevi bizi bir zindana çekiyor. İçeride bulunan yaratıkları keserek, 10 adet Polluted mana remains ve 1 adet Pure mana remains elde ediyoruz.

Gereken eşyaları elde ettikten sonra görevi Markus’a / Herrigan’a teslim ediyor, 22.500.00 exp ödülümüzle birlikte bir sonraki görev olan [Crack of All Means] Deliver it carefully. için ihtiyacımız olan Mana remains sample eşyasını elde ediyoruz.

[Crack of All Means] Deliver it carefully.

[Crack of All Means] Deliver it carefully.

[Crack of All Means] Deliver it carefully. görevinde bizden envanterimize gelen Mana remains sample eşyasını, Nez‘e / Herga‘ya teslim etmemiz isteniyor.

[Crack of All Means] Yielding an outcome

[Crack of All Means] Vielding an outcome

Yeniden Nez / Herga ile konuşarak Shadow pieces crack reports‘u alıyoruz.

[Crack of All Means] Finding the Crack

[Crack of All Means] Finding the Crack

Aldığımız raporu, önceki görevlerden hatırlayacağımız üzere Ronark Land’de bulunan [Chief of Order of the Sorcery] Markus‘a / [Chief of Order of the Sorcery] Harrigan‘a teslim ediyoruz.

[Crack of All Means] StopCrack of All Means

[Crack of All Means] StopCrack of All Means

Görevi aldığımızda Tale Village‘e ışınlanıyoruz. Bu bölgede bulunan Shadow Rift‘i (407,218) kesiyoruz ve içerisinden çıkan [Leader] Shadow of Krowaz adlı yaratığı kesip görevi tamamlıyoruz. Markus / Harrigan adlı NPC’ye görevi teslim ederek ödülümüzü alıyoruz.


Böylece Crack of All Means görev serisini de tamamlamış oluyoruz. Seri boyunca kazandığımız toplam exp miktarı: 170.250.000

Diğer Knight Online görevlerine sıralı bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

Leia Descendant of Hero