Lemegeton
Minimum seviye: 70
Başlangıç: [Order of the Sorcery] Sais
[Order of the Sorcery] Bros
Görev sayısı: 57
Toplam exp: 919.375.000
Önceki seri: New Hero
Sonraki seri: Uranos & Pluto

Lemegeton chat görevleri (CZ chat görevleri), 57 görevden oluşan uzun bir chat görevleri serisidir. Tüm görevlerin tamamlanmasının ardından toplamda 919.375.000 EXP kazandırmaktadır.

İçerik Listesi gizle
 1. 1. [Lemegeton] The Beginning of the Devil War
 2. 2. [Lemegeton] preparation for sealing
 3. 3. [Lemegeton] Carving the Sealing Ring
 4. 4. [Lemegeton] Marquis of Lost Glory
 5. 5. [Lemegeton] The door to the other world
 6. 6. [Lemegeton] Prince of Raven
 7. 7. [Lemegeton] Devil 12 Prince Sitri
 8. 8. [Lemegeton] Marquis of Good Talking Skill without…
 9. 9. [Lemegeton] To the underworld
 10. 10. [Lemegeton] Duke of Destruction
 11. 11. [Lemegeton] Devil 11 Duke Gusion
 12. 12. [Lemegeton] Count of a Fool
 13. 13. [Lemegeton] The Third Underworld
 14. 14. [Lemegeton] Count of Storm and Thunderbolt
 15. 15. [Lemegeton] Devil 10 President Buer
 16. 16. [Lemegeton] Sovereign of 66 Legions
 17. 17. [Lemegeton] The other door
 18. 18. [Lemegeton] President of the 36 Legions
 19. 19. [Lemegeton] Devil 9 Satan Paimon
 20. 20. [Lemegeton] King of the Hidden Treasures
 21. 21. [Lemegeton] Endless Path
 22. 22. [Lemegeton] Cherubim of Sin
 23. 23. [Lemegeton] Devil 8 Count Barbatos
 24. 24. [Lemegeton] President of Explorer
 25. 25. [Lemegeton] To the Bottom of the Abyss
 26. 26. [Lemegeton] Duke of Silver Armor
 27. 27. [Lemegeton] Devil 7 Marquis Amon
 28. 28. [Lemegeton] Archduke of Hell
 29. 29. [Lemegeton] Entrance of Hell
 30. 30. [Lemegeton] Gigantic Sea Monster Marquis
 31. 31. [Lemegeton] Devil 6 Count Valefor
 32. 32. [Lemegeton] Archduke of Devildom
 33. 33. [Lemegeton] Gate of Devildom
 34. 34. [Lemegeton] Archduke of 26 Legions
 35. 35. [Lemegeton] Devil 5 President Marbas
 36. 36. [Lemegeton] Red Duke
 37. 37. [Lemegeton] At the End of Hell
 38. 38. [Lemegeton] King of Cruelty
 39. 39. [Lemegeton] Devil 4 Great Marquis Gamyqyn
 40. 40. [Lemegeton] Earl of Red Mist
 41. 41. [Lemegeton] Space of Depravity
 42. 42. [Lemegeton] Duke of True Chivalry
 43. 43. [Lemegeton] Devil 3 Prince Vassago
 44. 44. [Lemegeton] Marquis of Archer
 45. 45. [Lemegeton] Bottom of Despair
 46. 46. [Lemegeton] Duke of the Dead
 47. 47. [Lemegeton] Devil 2 Archduke Agares
 48. 48. [Lemegeton] President of Slayer
 49. 49. [Lemegeton] The Last Hell
 50. 50. [Lemegeton] King of Madness
 51. 51. [Lemegeton] Devil 1 Great Devil Bael
 52. 52. [Lemegeton] Isolation method
 53. 53. [Lemegeton] Scroll of Seal
 54. 54. [Lemegeton] Deprived Ring
 55. 55. [Lemegeton] Chasing the Devil
 56. 56. [Lemegeton] Demon’s Leader Asmodeus
 57. 57. [Lemegeton] Lemegeton, Scroll which sealed Devil

[Lemegeton] The Beginning of the Devil War

Ronark Land town’da bulunan [Order of the Sorcery] Sais / [Order of the Sorcery] Bros ile konuşarak görev serisini başlatıyoruz.

[Lemegeton] preparation for sealing

[Lemegeton] preparation for sealing

[Order of the Sorcery] Bros / Sais‘ten aldığımız [Lemegeton] preparation for sealing görevinde bizden Moradon‘da bulunan [Daughter of Grand Merchant] Menissiah ve [Mercenary Supply Officer] Osmond NPC’leriyle konuşarak Ordinary old ring ve Magical power transmit marble eşyalarını almamız ve tekrardan [Order of the Sorcery] Bros / Sais‘e geri dönmemiz gerektiği söylenmektedir.

lemegeton menissiah
lemegeton osmond

[Lemegeton] Carving the Sealing Ring

[Lemegeton] Carving the Sealing Ring
lemegeton juel

[Lemegeton] Carving the Sealing Ring görevinde, çantamızda bulunan Ordinary old ring ve Magical power transmit marble eşyalarını yine Moradon’da bulunan [Jeweller] Juel ile konuşup takas ederek Elaborated sealed ring adlı eşyayı almamız ve onu Ronark Land’de bulunan [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais NPC’sine teslim etmemiz isteniyor.

[Lemegeton] Marquis of Lost Glory

[Lemegeton] Marquis of Lost Glory

[Order of the Sorcery] Bros / Sais NPC’sinden aldığımız [Lemegeton] Marquis of Lost Glory görevi bizden El Morad / Luferson’da bulunan Hagenti‘lerden 50 tane ve 1 tane de Naberius kesmemiz ve Ronark Land’de bulunan [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais NPC’sine görevi teslim etmemiz isteniyor.

Görev, ödül olarak Gauntlet of the Great King (Warrior) / Gloves of the Cool-Headed King (Rogue) / Hand armor of the Intelligent King (Mage) / Gauntlet of the Wise King (Priest) vermektedir.

[Lemegeton] The door to the other world

[Lemegeton] The door to the other world

Bu görevde, bir önceki [Lemegeton] Marquis of Lost Glory göreviyle çantamıza gelen [24 magical spirit] Niberius sealed scroll ve [48 magical spirit] Hakenti sealed scroll eşyalarını, [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais‘e teslim etmemiz isteniyor.

[Lemegeton] Prince of Raven

[Lemegeton] Prince of Raven

Bu görevde [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklardan [72 magical spirit] Andromalius sealed scroll[60 magical spirit] Befula sealed scroll ve [36 magical spirit] Storas sealed scroll eşyalarını elde ederek, yeniden [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais‘e vermemiz istenmektedir.

Görev, ödül olarak Rings of the Great King (Warrior) / Rings of the Cool-Headed King (Rogue) / Rings of the Intelligent King (Mage) / Rings of the Wise King (Priest) vermektedir.

[Lemegeton] Devil 12 Prince Sitri

[Lemegeton] Devil 12 Prince Sitri
[12th Demon Summon Stone]
Sitri

[Lemegeton] Devil 12 Prince Sitri görevinde, çantamıza gelen [12 magical spirit Summon scroll] eşyasını [12th Demon Summon Stone] taşına vermemiz ve taş içerisinden çıkan Sitri yaratığını kesmemiz, daha sonra da [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais‘e geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Marquis of Good Talking Skill without…

[Lemegeton] Marquis of Good Talking Skill without…

[Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais adlı NPC’den aldığımız [Lemegeton] Marquis of Good Talking Skill without… görevi bizden Luferson Castle bölgesinde bulunan Marchosias‘ı ve 50 adet Orias kesmemizi ve yeniden Ronark Land’de bulunan [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais adlı NPC’ye görevi teslim etmemiz isteniyor.

Görev, ödül olarak Boots of the Great King (Warrior) / Boots of the Cool-Headed King (Rogue) / Boots of the Intelligent King (Mage) / Boots of the Wise King (Priest) vermektedir.

[Lemegeton] To the underworld

[Lemegeton] To the underworld

[Lemegeton] To the underworld görevinde, [Lemegeton] Marquis of Lost Glory göreviyle çantamıza gelen [35 magical spirit] Marchosias sealed scroll ve [59 magical spirit] Orias sealed scroll eşyalarını [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais’e teslim etmemiz isteniyor.

[Lemegeton] Duke of Destruction

[Lemegeton] Duke of Destruction

Bu görevde [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais NPC’sinin bizi çekeceği görev alanındaki yaratıklardan [66 magical spirit] Kimerias sealed scroll[47 magical spirit] Bual sealed scroll ve [23 magical spirit] Aini sealed scroll eşyalarını elde ederek, bunları [Order of the Sorcery] Bros / [Order of the Sorcery] Sais NPC’sine vermemiz isteniyor.

Görev, ödül olarak Rings of the Great King (Warrior) / Rings of the Cool-Headed King (Rogue) / Rings of the Intelligent King (Mage) / Rings of the Wise King (Priest) vermektedir.

[Lemegeton] Devil 11 Duke Gusion

[Lemegeton] Devil 11 Duke Gusion
[11th Demon Summon Stone]
Gusion

[Lemegeton] Devil 11 Duke Gusion görevi ile üzerimize gelen [11 magical spirit Summon scroll] eşyasını [11th Demon Summon Stone] taşına vermemiz ve taş içerisinden çıkan Gusion yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros / Sais’e geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Count of a Fool

[Lemegeton] Count of a Fool

[Order of the Sorcery] Bros / Sais’ten alacağımız [Lemegeton] Count of a Fool görevinde El Morad Castle / Luferson Castle’da bulunan Efos‘u ve 50 adet Bifloan öldürmemiz isteniyor. Gerekeni yaptıktan sonra Ronark Land’de bulunan [Order of the Sorcery] Bros / Sais’e görevi teslim ediyoruz.

Görevin bitimiyle birlikte ödül olarak Helmet of the Great King (Warrior), Bandana of the Cool-Headed King (Rogue), Head armor of the Intelligent King (Mage) ya da Helmet of the Wise King (Priest) alıyoruz (istediğiniz karakter eşyasını alabilirsiniz).

[Lemegeton] The Third Underworld

[Lemegeton] The Third Underworld

[Lemegeton] The Third Underworld görevinde, çantamıza gelen [22 magical spirit] Efos sealed scroll ve [46 magical spirit] Bifrons sealed scroll eşyalarını [Order of the Sorcery] Bros / Sais’e vermemiz isteniyor.

[Lemegeton] Count of Storm and Thunderbolt

[Lemegeton] Count of Storm and Thunderbolt

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [71 magical spirit] Dantalion sealed scroll , [58 magical spirit] Ami sealed scroll ve [34 magical spirit] Purpur sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

Görevin bitimiyle birlikte ödül olarak earrings of the Intelligent King vermektedir (istediğiniz karakter eşyasını alabilirsiniz).

[Lemegeton] Devil 10 President Buer

[Lemegeton] Devil 10 President Buer
[10th Demon Summon Stone]
Buer

[Lemegeton] Devil 10 President Buer görevi ile üzerimize gelen [10 magical spirit Summon scroll] eşyasını [10th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Buer yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Sovereign of 66 Legions

[Lemegeton] Sovereign of 66 Legions

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] Sovereign of 66 Legions görevi bizden 1 adet Luferson Castle bölgesinde bulunan Gaf ve 50 adet Ose kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

Görevin bitimiyle birlikte ödül olarak Neck guard of the Great King vermektedir (istediğiniz karakter eşyasını alabilirsiniz).

[Lemegeton] The other door

[Lemegeton] The other door

[Lemegeton] The other door göreviyle üstümüze gelen [33 magical spirit] Gaf sealed scroll ve [57 magical spirit] Ose sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] President of the 36 Legions

[Lemegeton] President of the 36 Legions

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [65 magical spirit] Andrealfus sealed scroll , [45 magical spirit] Bine sealed scroll ve [21 magical spirit] Moraks sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

Görevin bitimiyle birlikte ödül olarak earrings of the Intelligent King vermektedir (,stediğiniz karakter eşyasını alabilirsiniz).

[Lemegeton] Devil 9 Satan Paimon

[Lemegeton] Devil 9 Satan Paimon
[9th Demon Summon Stone]
Paimon

[Lemegeton] Devil 9 Satan Paimon görevi ile üzerimize gelen [9 magical spirit Summon scroll] eşyasını [9th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Paimon yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] King of the Hidden Treasures

[Lemegeton] King of the Hidden Treasures

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] King of the Hidden Treasures görevi bizden 1 adet Luferson Castle bölgesinde bulunan Furson ve 50 adet Chooks kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

Görevin bitimiyle birlikte ödül olarak Breastplate of the Great King vermektedir. (İstediğiniz karakter eşyasını alabilirsiniz).

[Lemegeton] Endless Path

[Lemegeton] Endless Path

[Lemegeton] Endless Path göreviyle üstümüze gelen [20 magical spirit] Purson sealed scroll ve [44 magical spirit] Sharks sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Cherubim of Sin

[Lemegeton] Cherubim of Sin

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [70 magical spirit] Sele sealed scroll , [56 magical spirit] Gomori sealed scroll ve [32 magical spirit] Asmodeus sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

Görevin bitimiyle birlikte ödül olarak Rings of the Great King vermektedir. (İstediğiniz karakter eşyasını alabilirsiniz).

[Lemegeton] Devil 8 Count Barbatos

[Lemegeton] Devil 8 Count Barbatos
[8th Demon Summon Stone]
Barbatos

[Lemegeton] Devil 8 Count Barbatos görevi ile üzerimize gelen [8 magical spirit Summon scroll] eşyasını [8th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Barbatos yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] President of Explorer

[Lemegeton] President of Explorer

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] President of Explorer görevi bizden 1 adet Luferson Castle bölgesinde bulunan Foras ve 50 adet Orobeth kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

Görevin bitimiyle birlikte ödül olarak Protector of the King Belt vermektedir. (İstediğiniz karakter eşyasını alabilirsiniz).

[Lemegeton] To the Bottom of the Abyss

[Lemegeton] To the Bottom of the Abyss

[Lemegeton] To the Bottom of the Abyss göreviyle üstümüze gelen [31 magical spirit] Foras sealed scroll ve [55 magical spirit] Orobas sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Duke of Silver Armor

[Lemegeton] Duke of Silver Armor

Bu görevde [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [19 magical spirit] Saleos sealed scroll , [64 magical spirit] Plauros sealed scroll ve [43 magical spirit] Savnak sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Devil 7 Marquis Amon

[Lemegeton] Devil 7 Marquis Amon
[7th Demon Summon Stone]
Amon

[Lemegeton] Devil 7 Marquis Amon görevi ile üzerimize gelen [7 magical spirit Summon scroll] eşyasını [7th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Amon yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Archduke of Hell

[Lemegeton] Archduke of Hell

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] Archduke of Hell görevi bizden 1 adet Eslant bölgesinde bulunan Bathin ve 50 adet Befal kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

Slot koordinatı: 214,676

[Lemegeton] Entrance of Hell

[Lemegeton] Entrance of Hell

[Lemegeton] Entrance of Hell göreviyle üstümüze gelen [18 magical spirit] Badin sealed scroll ve [42 magical spirit] Befal sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Gigantic Sea Monster Marquis

[Lemegeton] Gigantic Sea Monster Marquis

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [30 magical spirit] Forneuss sealed scroll , [69 magical spirit] Dekarabia sealed scroll ve [54 magical spirit] Murmur sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Devil 6 Count Valefor

[Lemegeton] Devil 6 Count Valefor
[6th Demon Summon Stone]
Valefar

[Lemegeton] Devil 6 Count Valefor görevi ile üzerimize gelen [6 magical spirit Summon scroll] eşyasını Eslant bölgesinde bulunan [6th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Valefar yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Archduke of Devildom

[Lemegeton] Archduke of Devildom

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] Archduke of Devildom görevi bizden 1 adet Eslant bölgesinde bulunan Astalod ve 50 adet Kaim kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

Slot koordinatı: 727,716

[Lemegeton] Gate of Devildom

[Lemegeton] Gate of Devildom

[Lemegeton] Gate of Devildom göreviyle üstümüze gelen [29magical spirit] Astarot sealed scroll ve [53 magical spirit] Kaim sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Archduke of 26 Legions

[Lemegeton] Archduke of 26 Legions

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [63 magical spirit] Andras sealed scroll , [41 magical spirit] Pokalor sealed scroll ve [17 magical spirit] Botis sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Devil 5 President Marbas

[Lemegeton] Devil 5 President Marbas
[5th Demon Summon Stone]
Marbas

[Lemegeton] Devil 5 President Marbas görevi ile üzerimize gelen [5 magical spirit Summon scroll] eşyasını Eslant bölgesinde bulunan [5th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Marbas yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Red Duke

[Lemegeton] Red Duke

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] Red Duke görevi bizden 1 adet Eslant bölgesinde bulunan Jepath ve 50 adet Raum kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] At the End of Hell

[Lemegeton] At the End of Hell

[Lemegeton] At the End of Hell göreviyle üstümüze gelen [16 magical spirit] Jepar sealed scroll ve [40 magical spirit] Laum sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] King of Cruelty

[Lemegeton] King of Cruelty

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [52 magical spirit] Aloken sealed scroll , [68 magical spirit] Berial sealed scroll ve [28 magical spirit] Berid sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Devil 4 Great Marquis Gamyqyn

[Lemegeton] Devil 4 Great Marquis Gamyqyn
[4th Demon Summon Stone]
Gamigin

[Lemegeton] Devil 4 Great Marquis Gamyqyn görevi ile üzerimize gelen [4 magical spirit Summon scroll] eşyasını Eslant bölgesinde bulunan [4th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Gamiginyaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Earl of Red Mist

[Lemegeton] Earl of Red Mist

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] Earl of Red Mist görevi bizden 1 adet Eslant bölgesinde bulunan Ronath ve 50 adet Balam kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Space of Depravity

[Lemegeton] Space of Depravity

Lemegeton] At the End of Hell göreviyle üstümüze gelen [27 magical spirit] Ronebe sealed scroll ve [51 magical spirit] Balam sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Duke of True Chivalry

[Lemegeton] Duke of Trrue Chivalry

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [62 magical spirit] Balark sealed scroll , [39 magical spirit] Malpas sealed scroll ve [15 magical spirit] Eligor sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Devil 3 Prince Vassago

[Lemegeton] Devil 3 Prince Vassago
[3rd Demon Summon Stone]
Vassago

[Lemegeton] Devil 3 Prince Vassago görevi ile üzerimize gelen [3 magical spirit Summon scroll] eşyasını Ronark Land bölgesinde bulunan [3th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Vassago yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Marquis of Archer

[Lemegeton] Marquis of Archer

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] Marquis of Archer görevi bizden Ronark Land bölgesinde bulunan 1 adet Lena ve 50 adet Halpath kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Bottom of Despair

[Lemegeton] Bottom of Despair

[Lemegeton] Bottom of Despair göreviyle üstümüze gelen [14 magical spirit] Lerajie sealed scroll ve [38 magical spirit] Halpas sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Duke of the Dead

[Lemegeton] Duke of the Dead

Bu görevde [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [67 magical spirit] Scroll with sealed aldusias , [50 magical spirit] Purkas sealed scroll ve [26 magical spirit] Bune sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Devil 2 Archduke Agares

[Lemegeton] Devil 2 Archduke Agares
[2nd Demon Summon Stone]
Agares

[Lemegeton] Devil 2 archduke Agares görevi ile üzerimize gelen [2 magical spirit Summon scroll] eşyasını Ronark Land bölgesinde bulunan [2th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Agares yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] President of Slayer

[Lemegeton] President of Slayer

[Order of the Sorcery] Bros adlı npc den aldığımız [Lemegeton] President of Slayer görevi bizden Ronark Land bölgesinde bulunan 1 adet Goloras ve 50 adet Frokell kesmemizi ve bu sayıyı tamamladığımızda tekrardan Ronark Land’ta bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye görevi teslim etmemiz için geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] The Last Hell

[Lemegeton] The Last Hell

[Lemegeton] The Last Hell göreviyle üstümüze gelen [25 magical spirit] Glashalabolas sealed scroll ve [49 magical spirit] Prokel sealed scroll eşyası vermektedir. Bu eşyaları [Order of the Sorcery] Bros npc sine tekrar vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] King of Madness

[Lemegeton] King of Madness

Bu görev de [Order of the Sorcery] Bros npc’si sayesinde bizi görev alanına çekerek ilgili yaratıkları belirli zaman diliminde kesmemizi ve bu yaratıklar içerisinde bulunan [61 magical spirit] Jagan sealed scroll , [37 magical spirit] Finix sealed scroll ve [13 magical spirit] Beled sealed scroll eşyalarını elde ederek tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Devil 1 Great Devil Bael

[Lemegeton] Devil 1 Great Devil Bael
[1st Devil Summon Stone]
Baal

[Lemegeton] Devil 1 Great Devil Bael görevi ile üzerimize gelen [1 magical spirit Summon scroll] eşyasını Ronark Land bölgesinde bulunan [1th Demon Summon Stone] taşına vermemizi ve taş içerisinden çıkan Baal yaratığını kesmemiz daha sonra tekrardan [Order of the Sorcery] Bros npc’sine geri dönmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Isolation method

[Lemegeton] Isolation method görevinde Eslant’a gidip [Order of the Sorcery Leader] Pelore / [Order of the Sorcery Leader] Malraseu ile konuşmamız istenmektedir.

[Lemegeton] Scroll of Seal

[Lemegeton] Scroll of Seal
[Order of the Sorcery Leader] Malraseu

Bu görevi [Order of the Sorcery Leader] Pelore / [Order of the Sorcery Leader] Malraseu‘dan almamız ve görevle beraber istenilen eşyaları elde ederek tekrardan Pelore / Malraseu’ya teslim etmemiz gerekmektedir.

Hidden sealed scroll adlı eşyayı Moradon bölgesinde bulunan [Disciple of Hepa] Shozin‘den temin edebiliriz.

[Disciple of Hepa] Shozin

Lock cannot be open adlı eşyayı Moradon bölgesinde bulunan [Mysterious] Narki‘den temin edebiliriz.

NPC’ye sağ tıklayıp 2. seçenek ile alabiliyoruz.

[Mysterious] Narki

Benshar’s spell water adlı eşyayı Ronark Land bölgesinden gittiğimiz Krowaz bölgesinde bulunan [White Shadow] Chaser adlı npc den almamızı temin edebiliriz.

[White Shadow] Chaser

[Lemegeton] Deprived Ring

[Lemegeton] Deprived Ring

Görevle birlikte üzerimize gelen Completed sealed scroll adlı eşyayı, Ronark Land bölgesinde bulunan [Order of the Sorcery] Bros adlı npc ye vermemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Chasing the Devil

Bu görev için [Order of the Sorcery] Bros ile yeniden konuşmalıyız.

[Lemegeton] Demon’s Leader Asmodeus

[Lemegeton] Demon's Leader Asmodeus
[Mysterious Mage]

Görevle birlikte üzerimize gelen [Intelligent queen’s eyes] eşyasını Moradon bölgesinde bulunan [Mysterious Mage] adlı NPC’ye vermemizi ve sonrasında NPC’nin içinden çıkan Awaken Asmodeus adlı yaratığı kesmemiz istenmektedir.

[Lemegeton] Lemegeton, Scroll which sealed Devil

[Lemegeton] Lemegeton, Scroll which sealed Devil

[Order of the Sorcery] Bros’tan alacağınız bu son görevde, envanterinize gelecek olan Selaed scroll Remegedon‘u, Eslant’ta bulunan [Order of the Sorcery Leader] Pelore / [Order of the Sorcery Leader] Malraseu‘ya teslim etmemiz gerekiyor.


Görevin sonlanmasıyla seri boyunca kazandığımız toplam exp miktarı: 919.375.000.

Diğer Knight Online görevlerine sıralı bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

New Hero Uranos & Pluto