Upgrade Sistemi

İçerik Listesi

Rehberde kullanılacak İngilizce terimler ve Türkçe karşılıkları:

 • Axe: Balta
 • Blessed: Kutsanmış
 • Bow: Yay
 • Class: Sınıf
 • Club: Sopa, cop
 • Dagger: Hançer
 • Fire: Ateş
 • High: Yüksek, üst
 • Ice: Buz
 • Item: Eşya
 • Lightning: Yıldırım, şimşek
 • Low: Düşük, alçak
 • Magic Anvil: Büyülü Örs
 • Middle: Orta
 • Poison: Zehir
 • Rebirth: Yeniden doğuş, diriliş
 • Scroll: Parşömen
 • Spear: Mızrak, kargı
 • Staff: Asa
 • Sword: Kılıç
 • Unique: Yegâne, eşsiz, benzersiz
 • Upgrade: Geliştirmek

Rehberde kullanılacak kısaltmalar, semboller:

 • LUS: Upgrade Scroll (Low Class Item)
 • MUS: Upgrade Scroll (Middle Class Item)
 • HUS: Upgrade Scroll (High Class Item)
 • BUS: Blessed Upgrade Scroll (High Class Item)
 • BES: Blessed Elemental Scroll (High Class Item)
 • “~”: Yaklaşık değer sembolü
 • “^”: Üs/kuvvet alma sembolü

Upgrade sisteminin temel amacı, bir eşyayı olduğundan daha üst seviyeye ulaştırıp güçlendirmektir. Eşyaların seviyeleri eşya isimlerinin hemen sağındaki sayı ile ifade edilir.

Wood Staff +1, Golden Pendant +6, Chitin Shield +3 gibi.

Bunun yanında her eşyanın belirli bir sınıfı bulunur. Hangi sınıfa ait olduğu, bir eşyanın hangi scroll ile upgrade edilebileceğini gösterdiği gibi, o eşyanın ortalama değerini de belirtir.

Örneğin Durandal +1 High Class bir kılıçtır, Low Class bir kılıç olan Two-Handed Sword +1‘den daha değerlidir.

Fakat bir eşyanın değeri Unique olup olmaması, seviyesi ve benzer birtakım durumlara bağlı olarak değişebilir.

Örneğin Wizard Staff +9 Middle Class bir asa olmasına rağmen, High Class bir asa olan Elixir Staff +6‘dan daha değerlidir. Aynı şekilde bir Unique asa olan Lycaon Staff +1 de Unique olduğu için Elixir Staff +6‘dan daha değerlidir.

Upgrade işlemi Moradon’daki Magic Anvil aracılığıyla yapılır. Geliştirilmek istenen eşya(lar) ve işlem sırasında kullanılacak scroll Magic Anvil’e yerleştirilir, işlem sonucunda eşya belirli bir yüzdeye bağlı olarak gelişir veya yok olur. Upgrade işleminde kullanılan scroll’lar Magic Anvil’in hemen yanındaki Charon’dan, Abyss zindanının 20. katındaki NPC’den veya diğer oyunculardan satın alınabildiği gibi, yüksek seviyeli bazı yaratıklar da öldürülerek elde edilebilmektedir.

Rehberde belirtilen yüzdelerin hepsi yaklaşık değerlerdir ve oyuncular tarafından hazırlanan istatistiklere dayanmaktadır. Bir diğer önemli konu da olasılık hesaplarında geçerli olan kuralların upgrade işlemindeki geçerliliğidir. Altı kez üstüste atılan altı yüzlü bir zarın en azından bir kere 6 geleceği kesin olmadığı gibi, örneğin upgrade yüzdesi %5 olan bir eşyadan 20 tanesi upgrade edildiğinde en azından birinin başarılı olacağının garantisi yoktur.

Upgrade şansları

Aşağıda yer alan değerlerin yaklaşık tahmini değerler olduğunu ve kesinlik değeri taşımadığını unutmayın.

Low Class eşyalar

Alt sınıf eşyalar geliştirilirken +7’ye kadar LUS kullanılır, +7’de eşya sınıf atladığı için MUS kullanılmaya başlanır. Yaklaşık gelişim yüzdeleri şöyledir:

 • +1 → +2 : %100 (LUS)
 • +2 → +3 : %100 (LUS)
 • +3 → +4 : ~%70 (LUS)
 • +4 → +5 : ~%70 (LUS)
 • +5 → +6 : ~%65 (LUS)
 • +6 → +7 : ~%35 (LUS)
 • +7 → +8 : ~%5 (MUS)
 • +8 → +9 : ~%1 (MUS)

Middle Class eşyalar

Orta sınıf eşyalar geliştirilirken +7’ye kadar MUS kullanılır, +7’den sonra eşya sınıf atladığı için BUS kullanılmaya başlanır. Yaklaşık gelişim yüzdeleri şöyledir:

 • +1 → +2 : %100 (MUS)
 • +2 → +3 : %100 (MUS)
 • +3 → +4 : ~%70 (MUS)
 • +4 → +5 : ~%70 (MUS)
 • +5 → +6 : ~%60 (MUS)
 • +6 → +7 : ~%35 (MUS)
 • +7 → +8 : ~%5 (BUS)
 • +8 → +9 : ~%1 (BUS)

High Class eşyalar

Yüksek sınıf eşyalar geliştirilirken ilk önce tasarruf için bir kez HUS kullanılır, +2’den itibaren ise BUS kullanılmaya başlanır. +3’den sonra eşyanın değerine göre gelişim yüzdesini artırmak amacıyla ek olarak Power Up Store‘dan satın alınabilen Trina’s Piece de kullanılabilir. Yaklaşık gelişim yüzdeleri şöyledir:

 • +1 → +2 : ~%99 (HUS), %100 (BUS)
 • +2 → +3 : %100 (BUS)
 • +3 → +4 : ~%70 (BUS)
 • +4 → +5 : ~%70 (BUS)
 • +5 → +6 : ~%55 (BUS)
 • +6 → +7 : ~%25 (BUS)
 • +7 → +8 : ~%5 (BUS)
 • +8 → +9 : ~%1 (BUS)

High Class eşyalar, +7’den itibaren Rebirth Scroll kullanılarak bir rebirth eşyaya dönüştürülebilirler.

Unique eşyalar

Unique eşyalar başlangıçta geliştirilemez durumdadır. Upgrade kilitlerini açmak için BES kullanılır, başarı şansı %100’dür ama sizden 500.000 altın alır. Ardından upgrade işlemine BUS ile devam edilir, ama işlem sırasında her aşamada 250.000 altın ödenir.

Bazı unique eşyalar, +7’den itibaren Rebirth Scroll kullanılarak bir rebirth eşyaya dönüştürülebilirler.

Rebirth (Reverse) eşyalar

Rebirth, Reign of the Fire Drake genişleme paketiyle oyuna eklenen bir sistemdir.

High class ve Unique eşyalar +7, +8, +9 ve +10 olduklarında Rebirth Scroll kullanılarak Rebirth (Reverse) eşyaya dönüştürülebilirler. Rebirth olan eşyalar değerine göre yanıp sönmeye başlar.

 • +7 Normal > +1 Reverse (hafiften yanıp söner)
 • +8 Normal > +5 Reverse(orta seviyede yanıp söner)
 • +9 Normal > +11 Reverse (bariz şekilde yanıp söner)
 • +10 Normal > +21 Reverse (sürekli yanar)

Notlar ve öneriler

 • Low Class eşyalar LUS ile +3’e kadar %100 geliştirilebilir.
 • Middle Class eşyalar MUS ile +3’e kadar %100 geliştirilebilir.
 • High Class eşyalar BUS ile +3’e kadar %100 geliştirilebilir.
 • Low Class eşyalarda MUS ya da BUS kullanmak gelişim yüzdesini gözle görülür bir şekilde değiştirmemektedir.
 • Eşyalara HP, STR… gibi ek özellikler ya da element ekleme olasılığı %100 değildir, ama başarı şansı çok yüksektir (~%95).
 • Eşyalardaki element özelliğini değiştirme yüzdesi %100’dür, ama oyuncudan upgrade sırasında 500.000 altın alır.
  Örneğin Elixir Staff +6/48 Lightning Damage, Dispell Scroll (High Class Item) kullanarak %100 başarı yüzdesi ile Flame Damage’lı bir asaya dönüştürülebilir.
 • Bir eşyaya upgrade işlemi tamamlanmadan ek özellikler eklemek başarı yüzdesini istatistiksel olarak etkilemez, ama bu eşya upgrade işlemi sırasında yok olursa ek özellik için kullanılan scroll da yok olmuş olacaktır. Diğer yandan +7’de High Class’a dönüşen ve dolayısıyla element özelliği kazanmak için gayet pahalı olan BES gerektiren Middle Class eşyalara +6’ya gelindiğinde element eklemek akıllıca olacaktır.
 • Trina’s Piece, upgrade yüzdesini yaklaşık olarak %20 artırmaktadır. Burada önemli olan, Trina’nın eşyanın o anki upgrade şansını %20 arttırması değil, eşyanın var olan upgrade şansını %20 arttırmasıdır. Yani bir eşya +3’ten +4’e %50 ihtimalle geçiyor dersek, Trina ile birlikte geçme şansı %70 olmayacak, %50 + (50 / 100 * 20) = %60 olacaktır.
 • Zırh ve kalkanların seviyelerine göre ek özellik (Strength Bonus, Health Bonus gibi…) değerleri şu şekildedir:
  • +1: 2
  • +2: 2
  • +3: 4
  • +4: 6
  • +5: 8
  • +6: 10
  • +7: 12
  • +8: 15
  • +9: 19
  • +10: 25
 • Silahların seviyelerine göre element (Poison Damage, Flame Damage gibi…) değerleri şu şekildedir:
  • +1: 8-10
  • +2: 16-20
  • +3: 24-30
  • +4: 32-40
  • +5: 40-50
  • +6: 48-60
  • +7: 56-70
  • +8: 64-80
  • +9: 72-90
  • +10: 80-100
   İlk değerler asalar, ikinci değerler ise diğer normal silahlar için geçerlidir. Unique silahlar farklı değerler alabilir.
 • Normal silahların varsayılan element özellikleri şöyledir:
  • Axe: Glacier
  • Bow: Poison
  • Club: Lightning
  • Dagger: Poison
  • Spear: Poison
  • Staff: Flame, Glacier, Lightning
  • Sword: Flame

Efsaneler

 • +1’den +2’ye geçişler gibi belirli kısımlar ve +7’ye kadar Blessed Item Upgrade Scroll dışında bir %100 upgrade yöntemi yoktur.
 • Eşya yakma yöntemlerinin upgrade işlemi üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
 • Pocket sniffing programları ile yapılan araştırmalar sonucunda bir eşya hangi kutuya konulursa konulsun sunuculara aynı veri paketinin gönderildiği tespit edilmiştir.

Takıların geliştirilmesi

+5 ve üzeri takılardan aynı cinsten 3 tanesi kullanılarak bu takı, Charon‘dan satın alınabilen Accessory Compound Scroll ile birleştirilip seviyesi artırılabilmektedir. Birleştirme işlemindeki takıların görünüşleri önemli değildir, aynı özelliğe sahip olmaları yeterlidir.

Örneğin 3 adet Dexterity Bonus +6 Pendant birleştirilerek bir adet Dexterity Bonus +7 Pendant elde edilebilir.

Sanılanın aksine takıların gelişim şansı seviyeleri yükseldikçe azalmaz, aksine gittikçe artar. Yaklaşık değerler şöyledir:

 • +5 → +6 : ~%55
 • +6 → +7 : ~%60
 • +7 → +8 : ~%75
 • +8 → +9 : ~%90
 • +9 → +10 : ~%95

Unique takılar

Normal takılarla aynı şekilde birleştirilirler. +3’e kadar başarı şansı %100’dür. Ulaşılabilecek en yüksek seviye +5 olsa da oyun +3’ün üzerine izin vermemektedir.

Unique takılar başlangıçta +0 seviyesindedirler. Bir unique takıyı +x seviyesine getirmek için gereken +0 takı sayısı, 3^x ile ifade edilebilir. Diğer bir deyişle:

 • +1 için: 3^1 = 3,
 • +2 için: 3^2 = 9,
 • +3 için: 3^3 = 27 adet +0 takı gerekir.

Charon’daki Scroll ücretleri

Scroll Charon’daki ücret İşlev
1. Sayfa
Upgrade Scroll 264.000 Low, Middle ve High Class eşyaları +5’e kadar yükseltir (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Elemental Scroll 264.000 Low, Middle ve High Class eşyalara element hasarı ekler (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Immune Scroll 264.000 Low, Middle ve High Class eşyalara Resistance bonusu ekler (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Reduce Scroll 264.000 Low, Middle ve High Class eşyaların gereksinimlerini düşürür (Elemental, Immune ya da Enchant Scroll kullanılan eşyalarda kullanılamaz, nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Upgrade Scroll (Low Class Item) 11.000 Low Class eşyaları yükseltir.
Elemental Scroll (Low Class Item) 16.500 Low Class eşyalara hasar etkisi ekler.
Immune Scroll (Low Class Item) 11.000 Low Class eşyalara Resistance bonusu ekler.
Reduce Scroll (Low Class Item) 11.000 Low Class eşyaların gereksinimlerini düşürür (Elemental, Immune ya da Enchant Scroll kullanılan eşyalarda kullanılamaz).
Upgrade Scroll (Middle Class Item) 110.000 Middle Class eşyaları yükseltir.
Elemental Scroll (Middle Class Item) 165.000 Middle Class eşyalara hasar etkisi ekler.
Immune Scroll (Middle Class Item) 110.000 Middle Class eşyalara Resistance bonusu ekler.
Reduce Scroll (Middle Class Item) 110.000 Middle Class eşyaların gereksinimlerini düşürür (Elemental, Immune ya da Enchant Scroll kullanılan eşyalarda kullanılamaz).
Blessed Upgrade Scroll 2.640.000 High Class eşyaları yükseltir.
Blessed Elemental Scroll 3.960.000 High Class eşyalara hasar etkisi ekler.
Blessed Immune Scroll 1.320.000 High Class eşyalara Resistance bonusu ekler.
Blessed Reduce Scroll 1.320.000 High Class eşyaların gereksinimlerini düşürür (Elemental, Immune ya da Enchant Scroll kullanılan eşyalarda kullanılamaz).
2. Sayfa
Enchant Scroll(STR) Low, Middle ya da High Class bir eşyaya STR bonusu ekler (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Enchant Scroll(HP) 264.000 Low, Middle ya da High Class bir eşyaya HP bonusu ekler (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Enchant Scroll(DEX) 264.000 Low, Middle ya da High Class bir eşyaya DEX bonusu ekler (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Enchant Scroll(INT) 264.000 Low, Middle ya da High Class bir eşyaya INT bonusu ekler (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Enchant Scroll(MAGIC) 264.000 Low, Middle ya da High Class bir eşyaya MP bonusu ekler (nispeten daha düşük başarı şansı vardır).
Enchant Scroll(STR) (Low Class item) 11.000 Low Class bir eşyaya STR bonusu ekler.
Enchant Scroll(HP) (Low Class item) 11.000 Low Class bir eşyaya HP bonusu ekler.
Enchant Scroll(DEX) (Low Class item) 11.000 Low Class bir eşyaya DEX bonusu ekler.
Enchant Scroll(INT) (Low Class item) 11.000 Low Class bir eşyaya INT bonusu ekler.
Enchant Scroll(MAGIC) (Low Class item) 11.000 Low Class bir eşyaya MP bonusu ekler.
Enchant Scroll(STR) (Middle Class item) 110.000 Middle Class bir eşyaya STR bonusu ekler.
Enchant Scroll(HP) (Middle Class item) 110.000 Middle Class bir eşyaya HP bonusu ekler.
Enchant Scroll(DEX) (Middle Class item) 110.000 Middle Class bir eşyaya DEX bonusu ekler.
Enchant Scroll(INT) (Middle Class item) 110.000 Middle Class bir eşyaya INT bonusu ekler.
Enchant Scroll(MAGIC) (Middle Class item) 110.000 Middle Class bir eşyaya MP bonusu ekler.
Blessed Enchant Scroll(STR) 264.000 High Class bir eşyaya STR bonusu ekler.
Blessed Enchant Scroll(HP) 264.000 High Class bir eşyaya HP bonusu ekler.
Blessed Enchant Scroll(DEX) 264.000 High Class bir eşyaya DEX bonusu ekler.
Blessed Enchant Scroll(INT) 264.000 High Class bir eşyaya INT bonusu ekler.
Blessed Enchant Scroll(MAGIC) 264.000 High Class bir eşyaya MP bonusu ekler.
Reverse Scroll 2.640.000 +7, +8, +9 ve +10 eşyaları Reverse eşyaya dönüştürür.
+7 Normal => +1 Reverse
+8 Normal => +5 Reverse
+9 Normal => +11 Reverse
+10 Normal => +21 Reverse
Reverse Item Strengthen Scroll 1.320.000 Reverse eşyaları yükseltir.
Rental Scroll 110.000 Şu an çalışmayan item kiralama sisteminde kullanılır.
Accessory Compound Scroll 55.000 Unique takıları yükseltir.
3. Sayfa
Accessory Enchant Scroll(STR) 264.000 Unique olmayan takılara STR bonusu ekler.
Accessory Enchant Scroll(HP) 264.000 Unique olmayan takılara HP bonusu ekler.
Accessory Enchant Scroll(DEX) 264.000 Unique olmayan takılara DEX bonusu ekler.
Accessory Enchant Scroll(INT) 264.000 Unique olmayan takılara INT bonusu ekler.
Accessory Enchant Scroll(MP) 264.000 Unique olmayan takılara MP bonusu ekler.
Dispell Scroll(Fire) (Low Class item) 11.000 Low Class staff’ların Lightning niteliğini Fire’a dönüştürür.
Dispell Scroll(Glacier) (Low Class item) 11.000 Low Class staff’ların Lightning niteliğini Glacier’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Light) (Low Class item) 11.000 Low Class staff’ların Fire niteliğini Lightning’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Glacier) (Low Class item) 11.000 Low Class staff’ların Fire niteliğini Glacier’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Fire) (Low Class item) 11.000 Low Class staff’ların Glacier niteliğini Fire’a dönüştürür.
Dispell Scroll(Light) (Low Class item) 11.000 Low Class staff’ların Glacier niteliğini Lightning’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Fire) (Middle Class item) 110.000 Middle Class staff’ların Lightning niteliğini Fire’a dönüştürür.
Dispell Scroll(Glacier) (Middle Class item) 110.000 Middle Class staff’ların Lightning niteliğini Glacier’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Light) (Middle Class item) 110.000 Middle Class staff’ların Fire niteliğini Lightning’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Glacier) (Middle Class item) 110.000 Middle Class staff’ların Fire niteliğini Glacier’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Fire) (Middle Class item) 110.000 Middle Class staff’ların Glacier niteliğini Fire’a dönüştürür.
Dispell Scroll(Light) (Middle Class item) 110.000 Middle Class staff’ların Glacier niteliğini Lightning’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Fire) 264.000 High Class staff’ların Lightning niteliğini Fire’a dönüştürür.
Dispell Scroll(Glacier) 264.000 High Class staff’ların Lightning niteliğini Glacier’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Light) 264.000 High Class staff’ların Fire niteliğini Lightning’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Glacier) 264.000 High Class staff’ların Fire niteliğini Glacier’e dönüştürür.
Dispell Scroll(Fire) 264.000 High Class staff’ların Glacier niteliğini Fire’a dönüştürür.
Dispell Scroll(Light) 264.000 High Class staff’ların Glacier niteliğini Lightning’e dönüştürür.

Diğer Scroll’lar

Scroll Ücret / Kaynak İşlev
Accessory Disassemble Scroll 249 NPoint Unique takıları parçalarına ayırır.
+1 => 3x +0
+2 => 3x +1
+3 => 3x +2
Rebirth Restoration Scroll 249 NPoint +1, +5, +11 ve +21 Reverse eşyaları Normal’e dönüştürür.
+1 Reverse => +7 Normal
+5 Reverse => +8 Normal
+11 Reverse => +9 Normal
+21 Reverse => +10 Normal
Blessed Item Upgrade Scroll Fortune Box Her türlü eşyayı +7’ye kadar %100 şansla yükseltir.
Yukarı